Дочірні категорії

122. Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз")

126. Інформаційні системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології")

Денна та заочна форми навчання.

Навчання за кошти державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних осіб).

Наші студенти вивчають JavaC++C#, F#KotlinJavaScriptPHPPython та інші сучасні мови та технології програмування.
Наші випускники працюють розробниками програмного забезпечення, мобільних додатків та web-сайтів.


Вступ на основі ПЗСО (для випускників загальноосвітніх шкіл)

Спеціальності (освітні програми):

122. Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз")

126. Інформаційні системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології")

 

Вступ на основі дипломів молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра (для випускників коледжів)

Спеціальності (освітні програми):

122 Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124. Системний аналіз(Освітня програма "Системний аналіз")

 


Вступ на основі диплому бакалавра

Підготовка фахівців другого(магістерського) рівня вищої освіти:

122. Комп'ютерні науки(Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз")

126. Інформаційні системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології")

 

Вступ на основі диплому спеціаліста або магістра

Підготовка фахівців другого(магістерського) рівня вищої освіти:

122 Комп'ютерні науки (Освітня програма "Комп'ютерні науки")

124. Системний аналіз (Освітня програма "Системний аналіз")

126. Інформаційні системи та технології (Освітня програма "Інформаційні системи та технології")

 


Ми підготували рекомендації, які допоможуть не помилитися з вибором.

 


Опис освітніх програм НУК, за якими Кафедра інформаційних управляючих систем та технологій (ІУСТ) здійснює навчання.